Forlaget Læs

Forlaget Læs

Læsekonsulenternes Landsforenings forlag

Forlaget Læs er nedlagt pr. 30. oktober 2023


 Du kan indtil videre hente de mange bilag til vore udgivelser her:            

TAK TIL DE MANGE KUNDER, DER HAR KØBT VORE UDGIVELSER I DE 26 ÅR FORLAGET HAR EKSISTERET

Har du brug for nogle af vore materialer, så kan du skrive til

LÆSERÅD

Hvordan lærer mine elever at stave?

2. reviderede udgave, 2014, 94 sider

ISBN 978-87-992707-3-6


Forfattere: Marianne Gjelstrup, Karen Kjær & Lene Norrbom.

Illustration: Eva Gjedde

 

Bogen henvender sig til lærere og lærerstuderende, der ønsker indsigt i såvel teori som den praktiske undervisning i stavning.

 

Med udgangspunkt i den enkelte elevs staveudviklingstrin sættes læreren i stand til at gennemføre en lærerstyret undervisning i stavning.

 

Bogen bygger for forskning, der har sin teoretiske forankring i en staveudvikling.

 

Til bogen hører en række bilag, der kan bruges ved  afdækning af elevernes staveudviklingstrin,  fastsættelse af undervisningsmål og undervisningsforslag.

 

Her ud over kan der downloades en PowerPoint Præsentation til brug ved forældremøder fra www.forlagetlaes.dk.

 

Download: Bilag og Power Point

 

Pris pr. stk.: 198 kr. inkl. moms

Der tillægges ekspeditionsgebyr og porto


STAVESPIL

Udgivet i 2016

ISBN 978-87-992707-5-0

 

Udarbejdet af:

Bent Christiansen, Annette Lapp, Christoffersen, Carsten Halleby,

Karen Sparre Kjær, Lene Norrbom,

Lene Rasmussen

 

Stavespil bygger på den staveudviklingsteori, der er beskrevet i bogen: Hvordan lærer mine elever at stave?

Stavespil tager udgangspunkt i elevens aktuelle stavekompetence og udfordrer eleverne i deres nærmeste udviklingszone. På den måde danner spillet et godt fundament for, at eleverne sammen med læreren kan opstille realistiske og individuelle mål for elevernes fortsatte staveudvikling.

 

Stavespil er primært tænkt som et tilbud til 4-6 elever, der modtager holdundervisning. Spillet kan dog også anvendes til hele klasser, men det kræver, at man har flere spil til rådighed.

 

Stavespil bygger på tankerne om den inkluderende skole. Det betyder, at spillet kan spilles af alle elever, uanset hvor i staveudviklingen de befinder sig.

 

Stavespil er udformet, således at det ikke nødvendigvis er den bedste staver, der vinder. Målet er nærmere, at spillet udfordrer alle elever og danner platform for, at eleverne kan arbejde med stavning og staveudvikling og på en sjov og lærerig måde får udviklet deres stavekompetencer.

Pris: 295 kr. inkl. moms

Rabat ved køb af flere.

Der tillægges ekspeditionsgebyr og portoForældreguide til læsning

ISBN 978-87-992707-6-7

November 2017, 24 sider

Udarbejdet af:

Bent Christiansen, Annette Lapp, Christoffersen, Carsten Halleby,

Karen Sparre Kjær, Lene Norrbom

og Lene Rasmussen

efter oplæg fra Carsten Halleby

 

Foto & video:

Jonas Borup Christiansen, Jakob Lapp,

Lene Rasmussen  & Colourbox

Mange forældre vil gerne støtte skolens arbejde, men er usikre på, hvordan de skal gribe opgaven an. Det kan man finde en lang række gode råd til i Forældreguide til læsning, og på den måde kan forældrene medvirke til, at deres barn får en god læse- og skrivestart.

 

Forældreguide til læsning fortæller om, hvordan børn kommer godt i gang med læsningen. Den beskriver skolens indledende arbejde med læsning og skrivning i børnehaveklassen og i 1.- og 2. klasse.

 

Der er indlagt QR-koder, således at man kan se instruktionsvideoer, der visualiserer, hvordan  man kan hjælpe sit barn med læseudviklingen i takt med, at barnet bevæger sig fra læsetrin 1 til 3.

 

Forældreguide til læsning  er også indtalt i sin fulde ordlyd med videoledsagelse.

 

Forældreguide til læsning  kan med fordel købes af skolen i klassesæt til udlevering på et af de første forældremøder i børnehaveklassen.

 

Pris pr. stk.: 25 kr. inkl. moms

Køb af mere end 30 stk.: 19 kr. inkl. moms

Der tillægges ekspeditionsgebyr og portoLÆSESPIL

2. reviderede udgave, november 2015

ISBN 978-87-992707-4-3  


Udarbejdet af:

Bent Christiansen, Annette Lapp Christoffersen, Carsten Halleby, Karen Sparre Kjær, Lene Norrbom, Lene Rasmussen


Læsespil - for børn og deres forældre er et brætspil som børn og voksne kan more sig med samtidig med at de får kendskab til, hvordan de sammen kan lege for at øve vigtige forudsætninger for at lære at læse.

 

Læsespil - for børn og deres forældre består af et spillebræt som er hæftets omslag og spillekort, der let kan rives ud af hæftet langs de perforerede kanter.

 

Læsespil - for børn og deres forældre kan med fordel uddeles til forældrene ved det første forældremøde på skolen, når der skal snakkes læseudvikling.

 

 

 

Priser

Ved køb af 1– 29 stk. 22,50 kr. pr. stk.

Ved køb af 30– 99  stk. 20,00 kr. pr. stk.

Ved køb af  100 - 500 stk. 17,50 kr. pr. stk.

Ved køb af mere ned 500 stk. 15,00 kr. pr. stk.

Priserne er inkl. moms

Der tillægges ekspeditionsgebyr + porto.Læseløftet

ISBN 87-986-286-8-2

August 2015, 195 sider.

Forfattere:

Grethe Kjær & Anne Marie Østergaard


Erfaringer med Læseløftet beskrivelse af det læsemetodiske oplæg, som forfatterne har kaldt Læseløftet.

 

Erfaringer med Læseløftet samler de nyeste erfaringer med udgangspunkt i 6 års udviklingsarbejde på Asgårdsskolen i Ringsted og på Borup Skole i Køge.

 

Erfaringer med Læseløftet beskriver desuden de udfordringer forfatterne er stødt på i deres arbejde, hvor erfaringer fra de to skoler løbende er blevet drøftet på netværksmøder i Ringsted og udfordret gennem kursusvirksomhed rundt omkring i landet.

 

Erfaringer med Læseløftet  beskriver således det succesfulde metodiske oplæg, der sigter mod at række en hjælpende hånd til de børn, der ”snubler” i læsestarten, stopper op eller slet ikke kommer ind i en positiv skriftsproglig udvikling i løbet af det 1. skoleår.

 

Pris: 210 kr. inkl. moms

Der tillægges ekspeditionsgebyr og porto Sprogbasseret læsning

ISBN 978-87-992707-2-9

Marts 2015, 268 sider A4

Forfatter: Mette Maria Rydén


Sprogbaseret læsning er en dansk videreudvikling af den australske læsemetode ”Reading to learn”, som arbejder med nærlæsning og kontekstualisering af udvalgte tekststykker som vejen ind i den faglige læsning. Materialet er skabt af Mette-Maria Rydén i samarbejde med læsekonsulent, læsevejledere og faglærere på tre skoler i Ishøj Kommune i årene 2009-2013.

 

Sprogbaseret læsning er tænkt som et kursusmateriale til internt aktionslæringskursus på en skole, hvor der skiftes mellem studiekreds, undervisning i klassen med og uden observatør. Kurset kan f.eks. styres af kommunens læsekonsulent eller skolens læsevejleder og omfatte lærerne på skolens mellemtrin.

 

Sprogbaseret læsning er også egnet til selvstudie af metoden.

 

Sprogbaseret læsning giver lærerne konkrete anvisninger om, hvordan de i alle fag kan arbejde med læsning og læseforståelse, hvor eleverne kan lære at tage noter og relatere det læste til allerede kendt viden.

 

Sprogbaseret læsning er materialets grundbog, der er suppleret af en række bilag til gratis download på forlagets hjemmeside.

 

Pris: 159 kr. inkl. moms

Der tillægges ekspeditionsgebyr og porto