Sprogbaseret læsning (2015)


NEDSAT TIL 159 kr. (FØR 318 kr.)

Bestil bogen her >>

Der tillægges porto samt et ekspeditionsgebyr på 30 kr. pr. ekspedition.


Bilag til download

Mixerpulten

Mixerpulten A3-format

Sprogmodellen

1. Sprogmodel 1 (fig. 4a)

2. Sprogmodel 2 (fig. 4b)

Læse-skrive-cirklerne

1. Læse-skrive-cirkel til skønlitterære og argumenterende tekster

2. Læse-skrive-cirkel til faktuelle og multimodale tekster

3. Læse-skrive-cirkel matematik: Tekstopgaver

4. Læse-skrive-cirkel matematik: Metode

Sprogkort

1. Sprogkort: Ord i kontekst

2. Sprogkort: Gæt et ord

3. Sprogkort: Matematikord i kontekst

4. Sprogkort: Metode

5. Sprogkort: Gæt et matematikfagligt ord

Øvetekster

Øvetekst 1) Misforståelse

Øvetekst 2) Forbind to linjestykkers endepunkter

Øvetekst 3) Fagbogsopslag

Øvetekst 4) Kul

Storyboards

1. Storyboard til skønlitterære og argumenterende tekster

2. Storyborad til faktuelle og multimodale tekster

3. Storyboard til matematik: Tekstopgaver

4. Storyboard til matematik: Metode

Sprogsporsmodellen

1. Sprogsporsmodellen

bog_sprogbaseretSprogbaseret læsning er en dansk videreudvikling af den australske læsemetode ”Reading to learn”. Bogen giver lærerne konkrete anvisninger om, hvordan de i alle fag kan arbejde med læsning og læseforståelse i skolens ældste klasser. Metoden er særlig velegnet til undervisning af elever, der har manglende dansk sprog- og kulturforståelse.

Metodebogen er særligt velegnet som grundmateriale til en lærergruppes aktionslæringsproces på en skole, hvor man ønsker at udvikle de ældste elevers læseforståelse i alle fag.
Metodebogen suppleres i løbet af 2015 med øvetekster, der kan anvendes i elevernes undervisning. Det samlede materiale vil således være velegnet til både lærerkurset og elevernes undervisning.

Læs mere om det samlede materiale her.