Hvordan lærer mine elever at stave? (2011 -2014)


bog_hvordan2OBS: Bogen er revideret i efteråret 2014, således at indholdet lever op til de nye retningslinjer for faget Dansk i folkeskolen.

Målet med bogen er at sætte læreren i stand til at gennemføre en lærerstyret undervisning i stavning i modsætning til en lærebogsstyret undervisning.Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs staveudviklingstrin og den metakognitive samtale er en væsentlig del heraf.

Bogen bygger på forskning, der har sin teoretiske forankring i en staveudvikling. Der gives eksempler på undervisning ud fra et nutidigt læringssyn.

Bogen henvender sig til lærerstuderende og lærere, der ønsker indsigt i såvel teori om stavning som den praktiske undervisning.

Bogen kan anvendes som både studiebog og håndbog.

Til bogen hører en række bilag, der kan bruges ved afdækning af elevernes staveudviklingstrin, fastsættelse af undervisningsmål og undervisningsforslag. Der ud over er der et Power Point Præsentation til brug ved forældremøder. Disse materialer kan downloades fra forlagets hjemmeside www.forlagetlæs.dk